Tipic bisericesc zilnic 2013
7 Noiembrie 2012
46 lei

BINECUVÂNTARE

Anul Domnului 2013 se apropie. Încep, în diferite domenii, pregătirile pentru noul an. Deși chemat să fie pregătit ca și când ar muri în noaptea ce vine, creștinul trebuie să se aștepte la zilele care vin ca și când n-ar muri niciodată.

În acest sens creștinii și instituțiile bisericești fac pregătiri pentru intrarea în noul an. Editurile eparhiilor, de exemplu, au ca prioritate tipărirea calendarelor pentru anul 2013.

Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei are și un alt proiect misionar pus la îndemâna credincioșilor, și anume: TIPICUL pentru anul 2013. Părintele Arhimandrit Dosoftei Șcheul, Eclesiarhul Mare al Catedralei Mitropolitane din Iași, ne-a obișnuit de câțiva ani cu o inițiativă pe care mănăstirile și o bună parte din parohii, precum și unii credincioși, o consideră foarte folositoare pentru viața liturgică a Bisericii.

Fiecare zi din cele 365 ale anului are specificul ei din punct de vedere al rânduielilor liturgice. În fiecare zi se serbează cel puțin un sfânt; fiecare zi este așezată în raport cu marile sărbători ale Pogorârii Sfântului Duh, a Sfintelor Paști sau ale altor mari praznice. Perioada Postului Mare sau cea de după Învierea Domnului aduce anumite schimbări în rânduiala tipiconală a slujbelor. Pentru fiecare zi din timpul anului sunt folosite pentru slujbă mai multe cărți: Mineiul, Octoihul, Ceaslovul, Psaltirea, Apostolul sau Evanghelia. Triodul este introdus în rândul cărților liturgice înainte de Postul Mare până la Sfintele Paști, iar de la Înviere până după Rusalii se foloseşte Penticostarul. Canonizarea unor noi sfinți români, cu slujbele Utreniei sau Vecerniei încă necuprinse în conținutul Mineielor, mărește complexitatea slujbelor în unele zile din cursul anului.

Pentru un monah dintr-o mănăstire mare, responsabil cu rânduiala liturgică, folosirea mai multor cărți de slujbă în cadrul celor șapte laude zilnice este un lucru, în general, ușor. Fiecare slujbă este gândită de conștiința liturgică a Bisericii în așa fel încât, odată înțeleasă derularea diferitelor momente din cuprinsul ei, totul se desfășoară fără prea mare dificultate. Pentru mănăstirile mai mici și pentru multe parohii unde nu se pot găsi totdeauna persoane cunoscătoare în detaliu a rânduielilor liturgice, apar adesea dificultăți care împiedică desfășurarea normală a sfintelor slujbe.

Pentru depășirea acestor dificultăți pe care le pot întâmpina per­soanele responsabile cu strana bisericii în cadrul sfintelor slujbe, s-a găsit calea publicării unui îndrumar liturgic cu explicații tipiconale pentru fiecare zi din timpul anului.

TIPICUL este o carte care și-a făcut deja drum spre stranele mul­tor biserici de mănăstire și parohie din Moldova și din alte zone ale țării. Inițiativa Părintelui Arhimandrit Dosoftei din anul 2004, concretizată atunci cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, începe să fie răsplătită pentru faptul că, an de an, tot mai mulți creștini așteaptă apariția TIPICULUI.

Nădăjduim că și anul 2013 va fi, pentru fiecare, un an de pace și de bucurie duhovnicească. Această nădejde se va împlini și prin faptul că vom trăi, prin voia Celui de Sus, zilele anului ce vine în rit­mul sfintelor slujbe ale Bisericii.

Bogăția duhovnicească a acestor slujbe, săvârșirea lor în bună rânduială și adâncirea noastră în duhul lor dătător de binecuvântare și odihnă sufletească ne vor ajuta ca 2013 să fie an de mântuire întru Hristos Iisus, Domnul nostru.

Teofan

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

 

 

 

Emite conţinut